Baneris reklama  elady.lt diržai po gimdymo  pizap.com14733584773881  lediforma geraaugti baneris   kirptas

Nedarbo socialinio draudimo išmoka

83Nuo 2013 m. sausio 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo 20 straipsniu, nedarbo socialinio draudimo išmokas apskaičiuoja, skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra) teritoriniai skyriai Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 "Dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo", nustatyta tvarka.

Paramos mokinio reikmenims skyrimas

434790088.1000.667.0.0.0.90Socialinė parama mokiniams (nemokamas mokinių maitinimas bei parama mokinio reikmenims įsigyti) skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu (Žin., 2006, Nr.73-2755; 2008, Nr.63-2755).

Transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems skyrimas

transportas pasaulinis tinklas ir rozine svajone 29265Transporto išlaidų kompensacija skiriama ir mokama vadovaujantis 2008 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-234 „Dėl transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005-07-01 buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 79-3124; 2010, Nr. 68-3426; 2011, Nr. 61-2929, Nr. 112-5281, 2012, Nr. 87-4558;).

Šalpos pensijos daugiavaikei motinai skyrimas

1225283600babyValstybinės šalpos išmokos skiriamos ir mokamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymu (Žin., 1994, Nr.96-1873; 2005, Nr.71-2556) bei Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimu Nr.346 (Žin., 2004, Nr.47-1558; 2005, Nr.83-3069). Šalpos išmokos skiriamos ir mokamos pagal asmenų, turinčių teisę gauti šias išmokas, gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Šalpos kompensacijos daugiavaikei motinai skyrimas

kidsValstybinės šalpos išmokos skiriamos ir mokamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymu (Žin., 1994, Nr.96-1873; 2005, Nr.71-2556) bei Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimu Nr.346 (Žin., 2004, Nr.47-1558; 2005, Nr.83-3069). Šalpos išmokos skiriamos ir mokamos pagal asmenų, turinčių teisę gauti šias išmokas, gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Prisijungti

Registruotis


Renginiai

Lapkritis 2017
Pr A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

UAB PROSAPIA PROJEKTAS LIETUVOJE baneris1baneris220x140Baneris Esvita Copypizap.com14756894822121pizap.com14691268044221pizap.com14696302983521pizap.com14691267668501pizap.com14709872442341fd5aca24ec871d259dc8aac15e18a614814f409cAL logo spalva 1 page 001gera augti